TicketBAI software bermatzailearen erregistroa

TicketBAI software bermatzailearen erregistroan inskribatutako softwareen eta softwarea garatzen duten pertsona eta entitateen zerrenda, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga betebehar formalak araupetzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 22ko 205/2008 Foru Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoa betez argitaratzen dena.

TicketBAI software bermatzailearen erregistroan haien softwareak inskribatu nahi dituzten pertsona eta entitate garatzaileek alta-adierazpena aurkeztu beharko dute erregistroan.

Alta-adierazpenari buruzko informazioa

Entitate garatzaileen zerrenda
Entitate garatzailea TicketBAI software bermatzailea Inskripzio data eta Administrazioa Softwarea euskaraz
APLIMEDIA SL Gestión Secre 2020-09-15 Bizkaian Ez
BIPOSALE SL Bikopos 2020-09-22 Bizkaian Bai
DSG SOFTWARE SL SeniorFactu 2020-09-18 Bizkaian Ez
IBERNYX SL BDP-CASH 2020-09-22 Bizkaian Ez
IBERNYX SL BDP-HOTEL 2020-09-22 Bizkaian Bai
IBERNYX SL BDP-NET 2020-09-18 Bizkaian Bai
SOLUCIONES INFORMATICAS I DACO SL SIGEPlus ERP 2020-09-18 Bizkaian Ez
TECNOLOGIA CONTABLE APLICADA SL Diamages 2020-09-17 Bizkaian Ez